Jesteśmy na rynku od 1997 r.

Wpisy

moc czynna moc pozorna

Pojęcia moc czynna, moc pozorna, odniesienie się do pojęć.

Pojęcia moc czynna, moc pozorna, odniesienie się do pojęć.

Mocą czynną nazywamy tę część pobieranej mocy, która zużywana jest w odbiorniku i zamieniana w nim np. na pracę mechaniczną lub ciepło. Im większe przesunięcie fazowe wprowadzane przez odbiornik, tym większy jest udział mocy biernej w całości energii płynącej pomiędzy źródłem, a odbiornikiem. W szczególności, jeżeli odbiornik jest idealnym kondensatorem bądź idealną cewką, wówczas przesunięcie fazowe wynosi 90° i odbiornik taki nie pobiera mocy czynnej, całość mocy jest mocą bierną, pobieraną, a następnie zwracaną do źródła w innej części cyklu. Jako że tylko moc czynna reprezentuje rzeczywiście wytworzoną przez elektrownię i zużytą przez odbiorcę energię, jest ona podstawą rozliczenia odbiorców z elektrownią (zakładem energetycznym). Standardowe liczniki energii elektrycznej instalowane w mieszkaniach są układami mierzącymi moc czynną (a ściślej całkę mocy czynnej po czasie, czyli zużytą energię).

Moc pozorna natomiast podawana jest jako moc znamionowa generatorów, transformatorów i innych urządzeń wytwarzających i przetwarzających energię elektryczną prądu przemiennego.

Brak komentarzy :

Logo EBS Kielce

  • ul. Górna 20 p.218
    25-415 Kielce
  • +48 41 342 51 36
  • ebs@ebs-kielce.pl
  • Poniedziałek   07:30 – 17:30
  • Wtorek             07:30 – 15:30
  • Środa                07:30 – 15:30
  • Czwartek          07:30 – 15:30
  • Piątek               07:30 – 13:30