SŁOWNICZEK

Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy (inaczej generator prądotwórczy) – urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej (z magnesami stałymi lub elektromagnesami), silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji

Amper

Amper – jednostka prądu (natężenia prądu) elektrycznego, podstawowa jednostka w układzie SI. Amper to jednostka siły magnetomotorycznej i napięcia magnetycznego, nazwana na cześć francuskiego fizyka i matematyka – André Marie Ampère’a

Bateria kondensatorów

Urządzenie na bazie kondensatorów służące do zwiększanie współczynnika mocy do wartości możliwie bliskiej 1 w celu zmniejszenia strat mocy w liniach przesyłowych.

Bezhalogenowe kable i przewody

Bezhalogenowymi nazywamy wyroby wykonane z materiałów niezawierających halogenków, czyli związków chemicznych pierwiastków 17. grupy układu okresowego (fluoru, chloru, bromu i jodu). W momencie pożaru materiały takie emitują przezroczyste dymy, które nie utrudniają ewakuacji przebywających w obrębie pożaru osób.

CCTV

Telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideonadzór, telewizyjny system dozorowy (CCTV – ang. closed circuit television) – to system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie

Centralna bateria oświetlenia awaryjnego

System Centralnej Baterii SPS jest urządzeniem zapewniającym zasilanie awaryjne (gwarantowane) podczas zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. Głównym zadaniem systemu jest dostarczenie zasilania dla opraw oświetlenia awaryjnego przy zachowaniu 100% mocy, przez co najmniej 1 godzinę.

Cos fi

Współczynnik mocy, {displaystyle cos varphi }{displaystyle cos varphi } – stosunek mocy czynnej do mocy pozornej, czyli stosunek mocy użytecznej do iloczynu napięcia i prądu.

DC

Oznaczenie prąd stałego, który charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych

Deklaracja CE

Dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw

Eska

Potoczna nazwa bezpiecznika instalacyjneg, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu

Skrętka

Potoczna nazwa rodzaju przewodu sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub większej liczby par kabli skręconych ze sobą w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Wyróżnia się skrętkę nieekranowaną (U/UTP), ekranowaną folią, która posiada dodatkowe płaszcze z folii (F/UTP i U/FTP) oraz z metalowej siatki (SF/UTP, S/FTP i SF/FTP).

Generator

Urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej (z magnesami stałymi lub elektromagnesami), silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowe

Główny schemat zasilania


GW


Inspektor nadzoru

Pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych

Instalacja SSWiN

System sygnalizacji włamania i napadu, SSWiN – jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa, który potrafi wykryć zmiany napięcia elektrycznego i natężenia promieniowania podczerwonego oraz fale sejsmiczne i fale akustyczne. Zastosowane w systemie czujniki przekształcają zmiany wielkości fizycznych na sygnały elektryczne, które są następnie przetwarzane i transmitowane.

Inwestor


Inwestor zastępczy


Kompensacja mocy biernej


kontrola dostępu


Moc bierna


Moc czynna


Moc pozorna


Monitoring opraw oświetlenia awaryjnego

Most szynowy

Napięcie dotykowe

Napięcie fazowe

Napięcie krokowe

Napięcie międzyfazowe

Natężenie oświetlenia

Odgromnik

Odłącznik


Oprawy autonomiczne w oświetleniu awaryjnym

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie ewakuacyjne

Pasywacji styku

PN-EN

PoE

Pomiary licznikowe

Programator

przeciążenie

Przekładniki

Przepięcie

Przetężenie

RCBO

RCCB

RCD

Rozłącznik

SAP

sieć LAN

SPZ

Strefa EX

Strumień świetlny

Stycznik

SZR

Szynoprzewody

Średnia trwałość świecenia

Świetlówka

tablice licznikowe

Tangens

Temperatura barwowa

transformatory 15kV/400

UPS

UV

Uziom fundamentowy

Uziom kratowy

Uziom otokowy

VA

Wat

WLZ

Wolt

Wyłącznik silnikowy

YDY – YDYp

YKY