Kapitał/Finanse

Jesteśmy firmą o silnej pozycji finansowej
Nasz kapitał zakładowy wynosi

800 000 PLN

Obroty w ostatnich latach kształtowały się na poziomie:

9,28 mln

2017

9,12 mln

2018

11,70 mln

2019

Uzyskujemy najwyższe reitingi płynności finansowej kształtujące się na poziomie:

Za rok 2017/2018 – B2
Za rok 2019/2020 – B2

Spółka charakteryzuje się stabilną sytuacją finansową gwarantującą Klientom i partnerom gwarancję należytego realizowania umów i zamówień, a naszą wiarygodność wzmacnia fakt, że w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów oferujemy naszym Klientom gwarancje naszego partnera banku Bank NG S.A oraz szereg kluczowych firm ubezpieczeniowych.