Zarząd/Prokurenci

Jacek Banak

Jacek Banak

Prezes Zarządu

Manager z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem w energetyce i finansach, które zdobywał na krajowych i zagranicznych projektach.

Dariusz Sikora

Wiceprezes Zarządu

Posiada ponad wieloletnim doświadczenie w branży energo-budowlanej, które zdobył pracując na kierowniczych i menadżerskich stanowiskach w firmach MITEX oraz EIFFAGE

Joanna Popławska

Dyrektor ds. Administracji, Prokurent

W firmie EBS od roku 2015, handlowiec z 13-to letnim doświadczeniem w branży energetycznej.