Jesteśmy na rynku od 1997 r.

Wpisy

Impedancja reaktancja

Impedancja reaktancja co to takiego?

Impedancja reaktancja co to takiego?

Impedancja, impedancja zespolona – to inaczej wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego).
Impedancja to uogólnienie oporu elektrycznego, który charakteryzuje tę zależność w obwodach prądu stałego. Impedancja jest wielkością zespoloną. Część rzeczywista impedancji opisuje opór związany z prądem płynącym w fazie zgodnej z przyłożonym napięciem, część urojona – z prądem przesuniętym w fazie, który wyprzedza przyłożone napięcie lub jest opóźniony względem niego.

Reaktancja, opór bierny – to wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym (np. kondensator) lub indukcyjnym (np. cewkę). Jest urojoną częścią impedancji. Jednostką reaktancji jest om.
Reaktancję oznacza się na ogół symbolem X.
Gdy przez cewkę lub kondensator płynie prąd przemienny, część energii magazynowana jest w polu, odpowiednio, magnetycznym lub elektrycznym. Wywołuje to spadek napięcia wprost proporcjonalny do iloczynu prądu i reaktancji. W przypadku obwodów prądu stałego nie mówi się o reaktancji, ponieważ (pomijając stan nieustalony) cewka stanowi zwarcie, zaś kondensator przerwę w obwodzie.
Reaktancje idealnej cewki i idealnego kondensatora są równe co do wartości bezwzględnej ich impedancji. Napięcie i prąd w takich elementach są przesunięte w fazie o 90 stopni względem siebie. Znak liczby zależy od tego, czy prąd wyprzedza napięcie, czy napięcie wyprzedza w fazie prąd.

Brak komentarzy :

Logo EBS Kielce

  • ul. Górna 20 p.218
    25-415 Kielce
  • +48 41 342 51 36
  • ebs@ebs-kielce.pl
  • Poniedziałek   07:30 – 17:30
  • Wtorek             07:30 – 15:30
  • Środa                07:30 – 15:30
  • Czwartek          07:30 – 15:30
  • Piątek               07:30 – 13:30